Schilderwerk

Wandafwerking

Beglazing

...

Privacyverklaring

Schildersbedrijf Edwin de Jong, gevestigd aan De Corantijn 31F 1689 AN Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: De Corantijn 31F

Postcode: 1689 AN Zwaag

Telefoonnummer: +31 0229 278 285

Mobiel nummer: +31 6 53 42 94 85

Emailadres: info@edwindejonghoorn.nl

Website: www.edwindejonghoorn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schildersbedrijf Edwin de Jong verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Email-adres

Schildersbedrijf Edwin de Jong verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om het afleveren van goederen en diensten, de afhandeling van betaling en telefonisch of e-mail contact.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schildersbedrijf Edwin de Jong neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schildersbedrijf Edwin de Jong) tussen zit. Schildersbedrijf Edwin de Jong gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Office; t.b.v. offertes

– Microsoft Excel; t.b.v. facturen

– Microsoft Outlook; t.b.v. contact met betrokkenen

Bewaartermijn persoonsgegevens

Schildersbedrijf Edwin de Jong bewaart persoonsgegevens vanaf het moment dat een offerte wordt opgesteld of contact per e-mail of telefoon heeft plaatsgevonden. De wettelijke bezwaartermijn is van toepassing op de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schildersbedrijf Edwin de Jong deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bij het delen van de gegevens geldt een wettelijke verplichting met de belastingdienst. Tevens deelt Schildersbedrijf Edwin de Jong de strikt noodzakelijke persoonsgegevens met onderaannemers indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schildersbedrijf Edwin de Jong gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Edwin de Jong en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een, door u genoemde, ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het emailadres info@edwindejonghoorn.nl.

Schildersbedrijf Edwin de Jong wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schildersbedrijf Edwin de Jong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@edwindejonghoorn.nl.